Vocati Silicone Hydrogel

首頁 » Vocati Silicone Hydrogel
  • 品 牌︰ Lenstown
  • 型 號︰ Vocati Silicone Hydrogel
  • 庫存狀態︰ 7 - 14 天
購買數量︰

半年款即棄, 4色( Gray, Light Brown, Pink, Brown ), 1隻 / 1盒 (共2隻,可選擇左右眼不同度數)

 

 

產品說明
建議配戴模式 半年款即棄
包裝 1隻 / 1盒 (共2隻,可選擇左右眼不同度數)
度數 平光(沒有度數) 近視100度 至 近視500度(每25度一級) 近視550度 至 近視800度(每50度一級)
直徑 14.5mm
鏡片弧度 8.9mm
顏色 Gray, Light Brown, Pink, Brown
含水量 38%
著色內圏 13.6mm
    1. 劣評
    2. 好評
繼續